Ukraina Noorte Liit Eestis

Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsiooni Eestis kuuluv Ukraina Noorte Liit Eestis (SUM) ühendab Ukraina noori, kes erinevatel põhjustel ajutiselt või alaliselt elavad Eestis. Suhtlemine nendega, kellel on samad juured ja päritolu, ühine ajalugu ja kultuur ning traditsioonid, täidab ja toetab ju suuresti erinevatel eluhetkedel.

SUM on organisatsioon, mis on erinevate riikide filiaalides üle maailma eksisteerinud peaaegu sajandi. Siin noored ukrainlased koos kasvavad, arenevad,loovad võimsaid kogukondi ning löövad kaasa Ukraina riigi arendamises, säilitamises ja kaitses. Eriti praegu on meie missioon ülimalt oluline, sest iga teadlik SUMilane ja ukrainlane peab panustama meie ühise võidu lähenemisse vaenlase üle!


2023. aasta alguses loodi Eestis SUM-i juures Ukraina laulu- ja tantsuansambel „Volja“, et, ühinedes laulus ja tantsus säilitada, toetada ja populariseerida Ukraina kultuuri!

Lisaks on ansambli eesmärk parandada kultuuridevahelisi suhteid Eestiga, teha koostööd Eesti kollektiividega, mis aitab kaasa meie laste lihtsamale integreerumisele kohalikku kultuuri.

Liituge Ukraina laulu- ja tantsuansambliga „Volja“, et üheskoos avada oma lapse andeid, rõõmustada tema õnnestumiste üle ning toetada Ukraina kultuuri, luues unustamatuid etendusi ja kontserte, mis jäävad publiku südameisse!


2023. aastal viis Ukraina Noorte Liit Eestis läbi ning sai ka kaaskorraldajaks ja osalejaks paljudes kultuuriüritustes ja projektides, mille eesmärk oli laste arendamine ja kasvatamine isamaalises vaimus.

  • Rahvusvahelised festivalid „Põhjatäht“ ja „Ukraina lilled“, mis toimuvad igal aastal Integratsiooni Sihtasutuse, Eesti Kultuuriministeeriumi ja Välisministeeriumi toel.
  • Projekt „Laste kinoklubi Eestis“, mille Assotsiatsioon viis ellu oktoobrist detsembrini Kultuuriministeeriumi ja Eesti Integratsiooni Sihtasutuse toel ning mille infopartneriteks sai SUM.


Aasta läbi toimusid noorte kogunemised, mis olid pühendatud erinevatele teemadele ja toimusid erinevates formaatides: arutelud ja meistriklassid piparkoogi maalimises, põsanka kaunistamises, kohtumine teemal „Ukraina riigilipp – meie rahva reliikvia“, Ukraina riigihümniga pannoo loomine, kohtumine teemal „Turvalisus Internetis“. Lapsed võtsid osa ka meistriklassist „FILM TUNNIGA“, mis viidi läbi koos Mustamäe Avatud Noortekeskusega (MANK) ja Fotograafia ja filmi kunst: loojatelt arusaadavas keeles.

2023. aasta jaanuaris korraldas Ukraina Noorte Liit Eestis koos Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsiooni ja Ukraina Kreeka-Katoliku Kiriku Tallinna Kogudusega Ülemapostlite Peetruse ja Pauluse kirikus „Hüvastijätu koljadaga“!

2023. aasta veebruaris külastas Ukraina Noorte Liit Eestis Palitrat - Palitra Art Club, kus korraldati koos üritust „Vabaduse sümbol“, mis oli ajastatud kolmhargi Ukraina Rahvavabariigi riigivabaks kinnitamise 105. aastapäevale. Koos Spilno_ee Ühisraamatukoguga aga toimus üritus „Vabaduse sümbol“.

Ukraina Noorte Liit Eestis liitus 2023. aasta jooksul liitus ülemaailmsete SUM-i aktsioonidega „Jõulud Ukrainaga“ ja „Soojusega soendame südamed“, kogudes koos töötubades osalejatega ja kandes üle 460 eurot.

SUM-i Eestis noored ühinesid ka Ühtsuse ja tänulikkuse marsiga, mis oli ajastatud Venemaa täiemahulise Ukraina sissetungi alguse aastapäevale.


Sügisel alustas SUM-i juures tegutsemise Ukraina pühapäevakool, mille eesmärk on luua kaasaegne ja huvitav ruum lastele ja noortele vanuses 4-18 aastat. Koolitunnid on suunatud selleks, et kujundada lastes:

  • Armastust ja austust Ukraina vastu, teadmisi ajaloost, kultuurist, traditsioonidest;
  • Teadmiste-, eneseharimisejanu ja algatusvõimet, et kujundada paindlik ja terav mõistus ning kriitilise mõtlemise võimet;
  • Stabiilseid sisemisi väärtushinnanguid, usku, optimismi ja rõõmsameelsust, millest saab tulevikus toeks läbi kogu täiskasvanu elu;
  • Armastust ligimese vastu: inimeste, loomade ja looduse vastu;
  • Tahte- ja emotsioonaalset jõudu. Hea ja tahtejõuline inimene teab, kuidas saavutada head eesmärki ja viia asju lõpuni;
  • Füüsiline osavust ja tervist, et igal ukraina poisil või tüdrukul oleks tugev keha ja vaim;
  • Töökust ja loomingulist väljendusoskust, sest see annab inimesele suure vaimse rahulolu, isikliku ja rahvusliku väärikuse ja kasu tunde.

Liitu SUM-iga Eestis! Kutsume lapsi kooli - ootame teie lapsi ja noori!

Rohkem fotosid.


Uudised rubriigist Ukraina Noorte Liit Eestis