Ukraina selts „Vodohrai“

Sillamäe ukraina selts „Vodohrai“. 2023. aasta tegevuse lühiülevaade.

Suure töö teeb Ukraina selts „Vodohrai“ tänu Integratsiooni Sihtasutuse ja Eesti Haridus- ja Kultuuriministeeriumi toetatud projektidele. Tuletagem meelde projekte „Ukrainlaste rändkaart Eestis“ (tänu millele me tänaseni räägime oma reisidel, kuidas Ukraina ja Eesti on omavahel seotud), „Patsjorkõ“ (seda mängu armastakse mängida pelae meie pühapäevakooli laste ka teistes Eesti linnades, aga ka Ukrainas ja välismaal), „Raamatud – inimkonna aarded“ (me saime kataloogida oma raamatukogu ning koguda infot Eesti teiste rahvusseltside raamatukogude kohta).

Erandiks ei osutunud ka 2023. aasta. Loetleme selle aasta projektid: Rahvusvaheline projekt „Koostöö arendamine 2023“ Euroopa programmi „Inimeste mobiilsus hariduslikel eesmärkidel“ raames. Projekti tegevused viidi läbi 24.-28. augustini Läti linnades Rezeknes, Ekabpilsis ja Riias. Projekti kaasrahastas Euroopa Liit.

Me saime toetust Integratsiooni Sihtasutusest ukrainakeelse koolituse „Südames Ukrainaga“ läbiviimiseks, mis koosneb 4 sessioonist. Iga sessioon kujutab endast kolmepäevast välilaagrit, mille käigus toimub õpe kindla programmi alusel. Koolituse eesmärgiks on: ukraina keele ja kultuuripärandiga seotud traditsioonide hoidmine, sideme säilitamine ukraina keele ja kultuuriruumiga, nende elujõulisuse säilitamine laste ja noorte seas. Projekt näeb ette Ida-Viru ukraina laste ja noorte vanuses 10-19 aastat osavõttu. Need sessioonid toimusid 2023. aasta aprillis, juunis, augustis teemal Ukraina vaimne, rahva- ja elitaarne kultuur. Selle aasta oktoobris lõppes projekt „Südames Ukrainaga“ neljanda sessiooniga „Ukraina kaasaegne kultuur“.

Huvitavaks ja tulemusrikkaks kujunes koostöö seltsi „Vodohrai“ ja Narva noortekeskuse ViTATiiM vahel Euroopa Liidu rahaliselt toetatud projektis „Perest riigini“. Projektis osales 5 peret Sillamäelt ja 5 peret Narvast (45 inimest), kes tutvusid ja pakkusid oma algatusi Eesti ühiskonna elus. Sillamäel töötasid edukalt juunist oktoobrini Naisteklubi, ring „Loomeelaegas“ ja „Tervitus! Me tuleme Ukrainast.“

Narvas tegutsesid aktiivselt algatused: „Loominguline tugi“, „Hingeteraapia“ ja „Tsirkusestuudio“ ring. Osalejatel õnnestus kaasata oma algatuste tegevusse üle 100 inimese. „Loovuslaeka“ ringi programmi toetas Sillamäe Linnavolikogu. Infot sündmuste kohta avaldatakse sotsiaalvõrgustikes ja veebisaitide kodulehtedel. (Üritus toimus „From Family to society vol 2“ projekti raames. Projekti kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabruspoliitika instrumendi Eesti EL välispiiri programm 2014-2020 raames).

2023. aasta detsembri algul peeti laste ja noorte festival „Mõkolai-Fest“, mida Sillamäe ukraina selts „Vodohrai“ alustas 2013. aastal ja korraldab igal aastal ning omab selle hübriidformaadi kogemust. 2023. aastal toetasid „Mõkolai-Festi“ Kultuuriministeerium, Integratsiooni Sihtasutus ja Sillamäe Linnavolikogu.

Tere tulemast kõigile, kelle jaoks ukraina kultuur on lähedane ja kes te olete sellest huvitatud! Olgem koos!

Detailselt on projektid näidatud meie teabeväljaannetes „Kodumaja“ kodulehel ja sotsiaalvõrgustikes.