Meist

Ukraina Organisatsioonide
Assotsiatsioon Eestis

Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon Eestis on üle Eesti avalike ühenduste ja kogukondade ühendus, mis asutati 30. mail 2000. aastal

Ühingu missiooniks on ukraina kultuuri, traditsioonilise keele ja identiteedi säilitamine ja arendamine välismaal.

Ühingu põhikirja kohaselt on selle eesmärgiks Eesti ukraina kogukondade ühendamine, töö koordineerimine ja tegevuse tulemuslikkuse tõstmine, samuti Ukraina-Eesti ja rahvusvaheliste kultuurisidemete toetamine ja arendamine.

Ühing võtab pidevalt vastu uusi Ukraina organisatsioone, ühendusi, seltse ja annab võimalusi nende arendamiseks, kaitseb seltside õigusi ja huve ning soodustab ka nende osalemist lõimumisprotsessides.

Tutvu lähemalt Ühingu tegevusega alates 2000. aastast

Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon registreerimisandmed Eestis

19 Seltsid ja ühendused, mis kuuluvad Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioonide Eestis

 1. MITTETULUNDUSÜHING ORPHEUS, Tapa. Juhatuse liige Ljubov Laur

 2. Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi. Juhatuse liige  Larysa Zhytnik

 3. Ukraina Noorsoo Liit Eestis, Tallinn, Tartu, Sillamäe. Juhatuse liige Volodymyr Palamar

 4. Ukraina Selts Vitšisna, Pärnu. Juhatuse liige Ljudmila Faynytska

 5. UKRAINA Kultuuriharidusühing PROSVITA , Tallinn. Juhatuse liige  Nadežda Samorukova

 6. Koreograafiaansambel Kolor, Tallinn. Juhatuse liige Nina Gets

 7. Ukraina Kunstide Stuudio MRIJA, Tallinn. Juhatuse liige Aleksander Smirnov
Juhtimine Volodymyr Palamar Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon Eestis juhatuse esimees
 1. UKRAINA KAASMAALASKONNA PAIDE SPOGAD. Juhatuse liige Vilina Hange

 2. Ukraina Stuudio KOBZARIK. Juhatuse liige Mykola Rõbchenko

 3. Mittetulundusühing DobroArt Studio. Juhatuse liige Dmytro Dobrovolskyi

 4. Ukraina meedia Druzi MTÜ, Tallinn. Juhatuse liige  Inna Hordiienko

 5. Loominguline Ühendus Meloodia, Paldiski. Juhatuse liige Ivan Shchegolev

 6. Mittetulundusühing Art Studio "Anima", Tallinn. Juhatuse liige Alla-Inno Yakymenko

 7. Mittetulundusühing Valga Ukraina Selts "Kalyna", Juhatuse liige Ruslana Dovga

 8. MTÜ Divergent Woman, Rakvere. Juhatuse liige Elizaveta Puzyrevska

 9. Mittetulundusühing Spilno library, Tallinn.Juhatuse liige  Darya Šiaulene

 10. Mittetulundusühing Ukraina Rahvamuusikaansambel Dibrova, Tallinn. Juhatuse liige Alona Duminika

 11. Mittetulundusühing KOLO, Tartu. Juhatuse liige Aliona Kuts

 12. OÜ Gumor UA, Tallinn. Juhatuse liige Oliinyk Serhii

Traditsiooniliselt toimuvad Ukraina Organisatsioonide Assotsiooni eestvedamisel Eestis kultuuriüritused: rahvusvahelised festivalid "Põhjatäht" ja "Ukraina lilled", kontserdid, kirjandus- ja kammerõhtud, vokaalikonkursid, kultuuri- ja haridusüritused, konverentsid ja muud üritused. lastele ja täiskasvanutele.

AUOE tegevuse üks põhisuundi on oma laste ja noortega tegelevate ühenduste töö korraldamine. Mitmetes linnades avati kogukondade esimestest eksisteerimispäevadest alates pühapäeva- ja laupäevakoolid, keele süvaõppe klassid, isetegevusrühmad jne.

Üle 20 aasta on ühingusse kuuluvate seltside juures tegutsenud pühapäevakoolid:

 1. Tallinna linna - kool "Nadia" (direktor V. Palamar),
 2. Sillamäe linn - Ukraina kogukonna pühapäevakool "Vodogray" (direktor L. Zhytnyk),
 3. Valga linna - laupäevakool "Kalõna" (direktor R. Dovga),
 4. Tapa linn – oma nime saanud Lesja Ukrainka" (direktor V. Reznichenko). (kuni 2019)

Samuti algatati Tallinna ja Sillamäe riigigümnaasiumidesse ukraina keele klasside loomine.

Liituge meie koolituste ja üritustega – meil on hea meel näha lapsi ja täiskasvanuid!

AUOE auhinnad ja auhinnad:

2001 - Ukraina Ministrite Kabineti aukiri "Märkimisväärse panuse eest Ukraina positiivse maine loomisel maailmas, aktiivse avaliku tegevuse eest"

Aastatel 2001-2023 pälvis Ühing Eesti Rahvastikuministeeriumi, Eesti Kultuuriministeeriumi ja Tallinna linnavõimude, Tartu, Ukraina Välisministeeriumi, Ukraina Vabariigi Suursaatkonna tänu ja tunnistused. Eesti Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus, metropoliit Filareti Kiievi Patriarhaadi Ukraina Õigeusu Kiriku õnnistunnistus ja medal, õndsa Lubomyr Huzari Ukraina Kreeka-Katoliku Kiriku mälestusmedal.

Ühing on alates 2014. aastast aktiivselt toetanud Ukraina rahvast nende võitluses iseseisvuse ja vabaduse eest! Venemaa täiemahulise sissetungi alguses Ukrainasse asutas assotsiatsioon Ukraina abistamise peakorteri, mis töötab tänaseni ja osutab mitmekülgset abi Ukraina relvajõududele ja tsiviilelanikkonnale.

Tänu töö koordineerimisele ja ühiskondade tõhusale suhtlusele on kasvanud ukraina diasporaa roll Eestis. Ühingu kogemus on näidanud, et koostöö võimaldab ülesandeid tulemuslikult täita, koos olla, koos tegutseda - huvitav, tulus, atraktiivne. Ühing juhindub oma tegevuses käesolevast avalike ühenduste eetikakoodeksist.

Lisateave uute projektide ja sündmuste kohta