2024. Kultuuride Aasta avamine

2024. Kultuuride Aasta avamine

Nädalavahetusel ühines Assotsiatsiooni meeskond kultuurilise mitmekesisuse aasta piduliku avamisega, milliseks aasta 2024 kuulutati Eestis!

 
Uue teema-aasta algatas Kultuuriministeerium ja selle viib läbi Integratsiooni Sihtasutus. Viimase rahvaloenduse andmetel elab Eestis inimesi 211 rahvusest, nad räägivad 243 emakeeles ja on sündinud 175 riigis. Selline kogukondade ja rahvaste kultuuride mitmekesisus muudab eesti kultuuri mitmetahuliseks.


Ukrainlased on kolmas rahvusvähemus ning me oleme uhked, et ukraina kultuur – ainulaadne ja originaalne, vabaduse ja alistamatuse vaimust läbi imbunud – on Eestis esindatud!


Pidulikul üritusel tutvusid Assotsiatsiooni esindajad teiste Eesti kogukondade ja rahvaste kultuuriga, nautisid muusikat, tantse ja maitsvaid roogasid, muuhulgas pelmeene Faina Ukrainalt, mis südamest kostitas kõiki ürituse külalisi Ukraina köögiga.


Kinnitasime Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Dmitri Moskovtsevile ja Eesti kultuuriminister Heidy Purgale, et selle aasta jooksul tutvustab Assotsiatsioon veelgi rohkem kultuuriprojekte ja üritusi, sest selle missioon on ja jääb – rahvuskultuuri traditsioonide ja väärtuste hoidmine ja arendamine.

15 jaanuar 2024