Kohtumine riigikeele kaitse volinikuga

Kohtumine riigikeele kaitse volinikuga

5. detsembril kohtus Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsiooni Eestis juhatuse esimees Volodymyr Palamar riigikeele kaitse voliniku Taras Kreminiga.


Kohtumisel arutati ukraina kultuuri ja keele säilitamise ja arendamise viise Eestis noorte seas, kes on Ukrainast lahkunud ning õpivad koolides ja ülikoolides; võimalusi aidata kaasa Ukraina ühiskondlike organisatsioonide arengule Eestis ning esimese ukrainakeelse Eesti raadiojaama Druzi.ee loomise tähtsust Ukrainaga suhtlemise allikana.


Täname sisuka vestluse eest ja usume edaspidisesse koostöösse ühise eesmärgi nimel!
Au Ukrainale!

5 detsember 2023