Piiskop Stepan Sus külastas Assotsiatsiooni

Piiskop Stepan Sus külastas Assotsiatsiooni

Ukraina Kreeka-katoliku kiriku pastoraal-migratsiooniosakonna juhataja piiskop Stepan Sus külastyas sel laupäeval Ukraina organisatsioonide assotsiatsiooni Eestis!

Assotsiatsiooni esindajad tutvustasid piiskop Stepanile organisatsiooni tegevust ukraina kultuuri, keele ja identiteedi säilitamise ja arendamise, hariduse ning Ukraina toetamise valdkondades. Arutati koostöövõimalusi ja Assotsiatsiooni tiimi poolt käimasolevate projektide elluviimise eripärasid, mis on mõeldud ukrainlaste kohanemise hõlbustamiseks Eestis, samuti ukrainlaste kui rahvusvähemuse huvide ja õiguste kaitse tagamiseks Eestis ja eestlastel Ukrainas ning koostöö edendamiseks Ukraina ja Eesti rahvaste vahel.

Lõpuks saime piiskop Stepan Susilt õnnistuse, nii et sammume Jumala jõuga edasi, olles valmis uuteks väljakutseteks ja ülesanneteks suure eesmärgi nimel.

Aitäh piiskop Stepanile tähelepanu eest Ukraina organisatsioonide Assotsiatsiooni ja Eestis elavate ukrainlaste tegevusele! Ootame uusi kohtumisi!

15 november 2023