„Turvalisusest solidaarsuseni: lõimumise väljakutsed kriisi ajal“

„Turvalisusest solidaarsuseni: lõimumise väljakutsed kriisi ajal“

16. ja 17. novembril võtsid Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsiooni Eestis esindajad osa Tallinnas Integratsiooni Sihtasutuse ja Kultuuriministeeriumi korraldatud rahvusvahelisest konverentsist „Turvalisusest solidaarsuseni: lõimumise väljakutsed kriisiaegadel“.

Rahvusvaheliselt tunnustatud lõimumisvaldkonna eksperdid, uurijad ja praktikud Eestist ning erinevatest Euroopa ja maailma riikidest arutasid konverentsi interaktiivsetes aruteludes ja kõnedes lõimumise võtmeküsimusi ning pakkusid oma nägemust võimalikest lahendustest ja edukatest praktikatest.

Muuhulgas puudutati teemasid „Ukrainast pärit sõjapõgenike mõju Eestile pikemas perspektiivis“, „Sundrände probleemid: sotsiaalmajanduslikud aspektid“, „Sõjapõgenike integratsioon: teaduslik lähenemine võrreldes praktikaga“, „Parimad lõimumise praktikad Euroopa Liidus ja selle piiridel“, „Ühiskonna sidusus ja riigi julgeolek. Kust jookseb piir?“ Konverentsi lõpus toimus debatt Eesti poliitikute Züleixa Ismailova (Eesti 200), Jaak Valge (EKRE), Kristian Järvani (Isamaa), Vadim Belobrovtsevi (Keskerakond), Katrin Kuusemäe (Reformierakond) ja Eduard Odinetsi (SDE) vahel, mille käigus käsitleti konverentsi nelja aruteluteemat: sundrände probleemid, sõjaväepagulaste lõimumine ja parimad lõimumispraktikad Euroopa Liidule ja väljaspool selle piire ning sotsiaalne sidusus ja riigi julgeolek.

Täname võimaluse eest osaleda konverentsil, mille teema on meie jaoks äärmiselt oluline, huvitava kogemuse eest lõimumisvaldkonna teadmiste ja üksteisemõistmise laiendamisel, samuti uute sidemete loomise hõlbustamise eest kolleegide ja erinevate valdkondade ekspertidega!

23 november 2023