Етичний кодекс громадських обʼєднань

Етичний кодекс громадських обʼєднань

В Асоціації українських організацій в Естонії (UOAE) ми віримо, що об’єднання можуть і мають бути більш відкритими та прозорими, ніж організації в інших секторах. Тут на допомогу приходить ухвалений у квітні 2002 року на Генеральній асамблеї Круглого столу некомерційних організацій Естонії в Тарту.

Громадські об'єднання вітають чесність, рівність, гідність, відкритість, солідарність, готовність до співпраці, різноманіття, благонадійність та діє згідно з цими цінностями. Наша співпраця ґрунтується на дружньому партнерстві, взаємоповазі та визнанні. Обов’язок громадських об'єднань – зробити свій внесок у створення безпечного, врівноваженого та турботливого щодо своїх членів суспільства. У своїй щоденній діяльності громадські об'єднання виходить із чинних законів та інших правових актів Естонської Республіки. 

ПРИНЦИПИ ЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ 

Демократичне керівництво та діяльність

1. У громадського об’єднання чітка та зрозуміла місія. При виконанні місії громадянське об’єднання слідує статуту, внутрішнім документам та стандартам дії організації.

2. Громадське об’єднання висловлює та представляє різні інтереси та потреби людей. Громадське об’єднання залучає людей у розвиток громадянського суспільства у вигляді громадянської освіти, демократії участі, представництва та інших форм.

3. Громадське об’єднання як добровільне об’єднання членів суспільства поважає своїх членів, забезпечує демократичне управління, дотримується принципів відповідальності керівництва та працівників, реагує на їх провини.

4. Громадське об’єднання вважає залучення людей до добровільної діяльності пріоритетом громадянського суспільства та вітає це.

5. Громадське об’єднання послідовно прагне вмілої діяльності, професіоналізму та досконалості з метою досягнення кращих результатів роботи та суспільного визнання.

6. Громадське об’єднання, отримуючи кошти для своєї діяльності, в більшості випадків, від дарувальників та пожертвувачів, поважає їхні інтереси та використовує отримані кошти цілеспрямовано.

Громадська сміливість та громадська позиція

7. Громадське об’єднання виявляє сміливість у боротьбі із соціальною несправедливістю.

8. При прояві некомпетентності та ігнорування принципів соціальної справедливості у законах та інших правових актах громадське об’єднання проводить роботу щодо їх зміни.

9. Громадське об’єднання не застосовує і не пропагандує насильство для вираження своїх думок, досягнення цілей чи привернення уваги громадськості.

Господарське та раціональне використання коштів та майна

10. Для досягнення своїх цілей громадське об’єднання використовує природне, людське та духовне надбання, а також матеріальні та майнові засоби по-господарськи та раціонально, враховуючи потреби сьогоднішнього та завтрашнього поколінь.

11. Громадське об’єднання в якості, як прохача, так і дарувальника діє з добрих традицій фінансування, обґрунтованості та прозорості бюджетів і уникає подвійного фінансування.

Відповідальність та підзвітність

12. Громадське об’єднання надає звіт та відповідає за досягнення цілей та використовувані для цього способи та засоби перед своїми засновниками, дарувальниками, благодійникам та громадськістю.

13. Громадянське об’єднання вважає важливим готовність до звітності, яку забезпечує вміле керівництво, внутрішня звітність та дотримання добрих традицій бухгалтерії.

14. Громадянське об’єднання оприлюднить звіт про свою діяльність та фінансовий звіт принаймні один раз на рік.

Відкритість та прозорість

15. Інформація про місію, членство, діяльність та фінансування громадянського об’єднання має бути відкритою і зрозумілою.

16. Громадянське об’єднання спілкується з усіма відкрито та прямо, не діє анонімно.

17. Громадське об’єднання відкрите для нових ідей та різних думок, а також для співпраці в ім’я досягнення спільних цілей.

Незалежність та запобігання конфлікту інтересів

18. Громадське об’єднання є незалежним у постановці цілей, прийнятті рішень та вчинках і уникає потрапляння під контроль партій, публічних інституцій або приватних підприємств, коли втрачається самостійність цивільних об’єднань, їх незалежність та здатність діяти у суспільних інтересах.

19. Громадське об’єднання та особи, що працюють у ньому, запобігають виникненню конфлікту інтересів. При прояві конфлікту інтересів громадське об’єднання вживає необхідних заходів щодо його ліквідації.

Вірність своєму слову та визнання авторства ідей

20. Громадське об’єднання дотримується як письмовим, так і усним угодам і договорам. 

21. Громадське об’єднання поважає авторство та приналежність ідей та проєктів інших об’єднань.

Терпимість

22. Громадське об’єднання визнає відмінності способу думок, різноманітність об’єднань та їх цілей.

23. Громадське об’єднання не паплюжить інші об’єднання, працюючих у них людей та їх думки.

Ухвалено на Загальних зборах Круглого столу недохідних об’єднань Естонії 7 квітня 2002 р. в Тарту.

7 лютого 2023