Посольство України в Естонській Республіці

Посольство України в Естонській Республіці

Щодо виділення квот на навчання у ВУЗах України для іноземних громадян українського походження

05.2011 р. № 6126/25-800-357

Керівникам організацій української діаспори Естонії

Щодо виділення квот на навчання у ВУЗах України для іноземних громадян українського походження

Шановні пані та панове,

За повідомленням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України стосовно виділення квот прийому іноземних громадян українського походження для навчання у вищих навчальних закладах України за рахунок державного замовлення інформуємо про те, що у зв’язку із завершенням терміну дії Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року зазначене Міністерство не має правових підстав для виділення у 2011 році державних стипендій для навчання іноземних громадян українського походження у вищих навчальних закладах України у межах обсягів державного замовлення.

Питання щодо виділення зазначених стипендій у 2012 році буде розглянуто після затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року, проект якої наразі опрацьовується МЗС України спільно з заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади, установами та організаціями України.

Таким чином, навчання іноземних громадян українського походження у ВНЗ України здійснюватиметься на підставі чинних двосторонніх угод, а також відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених Наказом МОН України від 19.10.2010 № 961, якими передбачено наступне:

Пункт 20.2. Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань «педагогічна освіта», «мистецтво», «гуманітарні науки», «журналістика та інформація», «соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

Пункт 20.3. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

З повагою,

Посол

В.В.Крижанівський

12 травня 2011